Cunst

De serie “Cunst” heeft een duidelijk thema: cocaïne en drugs. De werken getuigen van de constatering van het feit dat er veel drugs in de wereld gebruikt wordt en is bedoeld om tot nadenken te zetten. Door de gebruikte wikkels op een esthetische wijze op doek te plaatsen wordt er een aantrekkelijk beeld geschetst. Na enig door redeneren van de toeschouwer komen er meer associaties naar het drama en verhaal achter ieder onderdeel van het werk. Langzaam ontvouwt zich de gelaagdheid van ieder werk.

serie CUNST
naam:
formaat: 1x1
afwerking/ materiaal
prijs

serie CUNST
naam:
formaat: 1x1
afwerking/ materiaal
prijs

serie CUNST
naam:
formaat: 1x1
afwerking/ materiaal
prijs

Top